Remove Duplicates - въпрос за изхода на задачата

preparation

#1

Здравейте!
Въпросната задача е от дял “Масиви” за подготовка за javascript курса.
Интересува ме следния случай:
c,c,a,b,a,a,b,c
изхода е:
c,a,b
От условието разбирам - Премахнете всички дублиращи се елементи от листата.
По първия вход(1,2,2,2,2,18,3,12) и изход(1,2,18,3,12) виждаме, че дублиращите се цифри са премахнати и е останала само една цифра.
Въпроса е:
Защо изхода в случая с буквите не е ‘c,a,b,a,b,c’?
Благодаря!


#2

Защото изхода трябва да бъде по реда в който ги срещаш в масива и като махнеш дублиращите остават - c,a,b.


#3

Здравей.
Ти махаш само съседните дублиращи, а не всички.
Успех!


#4

По друг начин разбирах заданието и изходите.
Благодаря за отговорите!
Успех!