Redux state проблем в Angular 11 immer.js не копира property

не мога да сложа на quentity новата стойност, няма грешки в brawsera

export interface CartState {
  readonly cars: CartCarModel[]
 }

 export class CartCarModel {
  constructor (
   public carId: string,
   public carModel: string,
   public quantity: number,
   public price: number) { }
 }


 const initialState: CartState = {
  cars: []
 }

function reducerFunction(state: CartState, id: string, quantity: number) {
 const nextState = produce(state, draft => {
  draft.cars.map(ops => {

  if (ops.carId === id) {
   return {...ops, quantity: quantity}
  }
  else { return ops }

 })
})

readonly не се маха

Кой brawser ползваш? Моят гърми на opa и ops.

chrome ползвам извинявай, избери някое :slight_smile: оправям го

сега е ок, проблема е че този state readonly не мога да копирам новата стойност на quentity понеже redux не позволява, npm install inner трябва, ползвам го в редюсъра си иначе draft няма

пробвай с npm install getobject

Свалих ngrx на по стара версия и запя.