Задача Quadratic Equation

Здравейте, защо ми дава корен -0 на вторият пример от аутпута?
Ето го решението: https://pastebin.com/jNx1dEKt

Здравей,

няма как да ти помогнем без да знаем как опитваш да решиш проблема. Може ли да споделиш решението ти, там до където си стигнала? :slight_smile:

Тодор

Няма как да знам за какво става дума без да видя input-а на въпросния тест който гърми.
Мога само да предполагам:

double x1 = (-b + Math.pow(result, 0.5)) / (2.0 * a);
double x2 = (-b - Math.pow(result, 0.5)) / (2.0 * a);

Пробвай с тази формула. Също така не знам как е по условие, но ако е по-малко от 0, уравнението няма реални корени. Не знам дали не изтърваш тази проверка. Провери условието пак.

Здравейте, благодаря за помощта, но дори и така да го напиша, пак ми дава резултат -0. По условие дискриминантата е или по- голяма или равна на 0, няма опция за по-малка. Инпутът, който ме спъва е a=-1, b=3, c=0.Трябва да се получи x1=3, x2=0, а на мен ми излиза 0 с минус, защото се дели 0 на -2. Ако пробвам задачка да разделя само 0 на -2 си е равно на 0, но точно в това мое решение ми дава -0.
Ето го условието:
Write a program that reads the coefficients a , b and c of a quadratic equation ax2 + bx + c = 0 and solves it (prints its real roots). Asume there always will be one or two real roots (b2 - 4ac >= 0)

Здравей, изнеси минусът пред скобите и задачата ти е готова!

1 Like

Благодаря много, така стана!