Pyramids

tasks

#1

След втория примерен тест, Judge ми дава TLE на всички останали входове - някой има ли представа защо? Възможно е и решението ми да е грешно, разбира се , и да минава само първите два входа…
Ето го и моля , don’t judge me :smiley:

let blocks = +gets();
let firstRow = 1;
if (blocks === 1) {
 print(1);
} else if (blocks === 2) {
 print(2);
} else {
 let nextRowLength = 2;
 let newLength = blocks - firstRow;
 for (let i = 2; i <= blocks; i+=nextRowLength) {
  if (newLength < nextRowLength) {
   print(newLength + nextRowLength);
  } else if (newLength === nextRowLength) {
   print(nextRowLength);
  }
  newLength -= nextRowLength;
 }
}

#2

Привет,
Това е картинката:


Разпиши си алгоритъма за проверка. Успех.