Problem 6. The Biggest of Five Numbers

preparation

#1

Здравейте,

задача 6 от домашното (Java Preparation course) изглежда по следния начин:

Problem 6. The Biggest of Five Numbers

Write a program that enters 5 numbers (each number will be on a separate/new line), calculates and prints their sum.

Examples:
a b c d e biggest
5 2 2 4 1 5
-2 -22 1 0 0 1
-2 4 3 2 0 4
0 -2.5 0 5 5 5
-3 -0.5 -1.1 -2 -0.1 -0.1

От заглавието на задачата и от examples се подразбира, че следва да се намери най-голямото число (вместо calculates and prints their sum.)
Може би е станала техническа грешка при преписване на задачата.

Моля да коригирате условието на задачата в презентацията, за да не се чудят всички дали са решили правилно задачата (съответно ще има чудене при оценяването какво се иска - дали да се намери най-голямото число или пък да се сумират числата и да се изпринти сумата).

Благодаря предварително!

Позрави


#2

Здравей,

Оправено е.
Благодаря, че писа!

Поздрави