Problem 5. Min, Max, Sum and Average of N Numbers

Здравейте, колеги и ментори
може ли помощ за задача 5. от домашната към Loops
Това е кодът ми до момента:


Условието е :
Write a program that reads from the console a sequence of n integer numbers and returns the minimal, the maximal number, the sum and the average of all numbers (displayed with 2 digits after the decimal point).
  • The input starts by the number n (alone in a line) followed by n lines, each holding an integer number.
  • The output is like in the examples below.
    Examples:

|n|output|

3
2
5
1
min = 1
max = 5
sum = 8
avg = 2.66

Не мога да разбера защо за sum ми дава резултат 10 , и за avg също получавам грешен резултат.
Ако може да ме насочите, ще съм безкрайно благодарна!
Поздрави

Здравей,

Използването на масив (array) не е нужно. Задачата може да се реши като приемаш всяко число вътре в цикъла и съответно вътре извършиш действията, с изключение на avg. Min и Max можеш да го направиш с if проверка като зададеш int max = Integer.MIN_VALUE и int min = Integer.MAX_VALUE и съответно да сравняваш всяко въведено число с min и max в цикъла. Можеш да декларираш double sum = 0 извън цикъла и да добавяш всяко число от цикъла към sum.

Поздрави,
Кристиян Димитров

3 Likes

Много благодаря за помощта! :pray: