Problem 3. Number Wave

Здравейте, условието на задачата е:
Write a program that reads from the console a positive integer number n and prints a “wave” i.e. the numbers from 1 to n and then the numbers from n - 1 to 1 on a single line separated by space.

Как се съчетава това? Loop в Loop-a ли трябва да се направи?
Благодаря!

Здравей, аз използвах два отделни loop-a един след друг и работи.

1 Like

Можеш ли да споделиш как точно го направи?

Аз съм използвал 2 for loop-a. Вторият НЕ е под лууп на първия. В първия просто броиш от 1 до въведеното число от потребителя, а във втория цикъл наобратно, като във втория започваш от i=n-1; където “n” е въведеното число от потребителя. Дано съм помогнал

В моя случай първия ми loop e for, а втория ми е while:)

Да, получи се, благодаря!

Здравейте! Как се задава броенето наобратно? :slight_smile:

Здрасти, Николина

Аз използвах втори for с втори integer в скобите и по обратния ред. Под него в System.out.print зададох съответно вторият int. Или вторият ми for изглежда така:

for (int i1 = n; i1 > 1; i1–){
System.out.print(i1-1 + " ");
}

Поздрави,
Васил

3 Likes

В първия loop написах, че i трябва да се увеличава с 1, а във втория - обратно - да се намалява с 1. Решението ми е като на spasov.vassil, само че аз зададох на втория integer стойност n - 1, а после отпечатах само i.

2 Likes

Благодаря ви, стана!

1 Like