Проблем с 'Print Deck' (JS) задачата от Alpha Preparation Tasks

Здравейте,

Имам известни затруднения с гореспоменатата задача, или по-точно с Judge-а, който показва ‘Wrong Answer’ на първия Test Case и ‘short circuit’ на всички останали, въпреки че въведен локално кодът изкарва желаният Output. Pastebin: https://pastebin.com/jsJ6QT4u

Обикновено се справям сам с претенцийте на Judge, но този път ми е нужно да помоля за помощ.

Здравей! Мисля, че трябва да използваш print, вместо document.write :slight_smile:. Освен това, възможно е да дава грешка, тъй като картите вале, дама, поп, асо трябва да са с главна буква.

1 Like

Благодаря за отговора ти. :smile:
Направих малка добавка, тъй като забелязах, че в console.log ми излиза всяка карта на нов ред:
2 of hearts,
2 of clubs…
След като направих специално променлива за всеки ред, изкарах 66.6 точки. После смених буквите на главни както ти предложи и станаха 100 точки. :+1:
Много капризи и малко Feedback тоя Judge. :grin:

1 Like