Print Company Information

Здравейте, моля за малко помощ! Продължавам да не разбирам защо judge системата не ми приема отговора за правилен, а VSC - да…

Здравей,

Доколкото мога да преценя от скрийншота е липсата на разстояние.
Трябва да ти съвпада напълно резултата с тестовете на Judge системата.
В случая:

Telerik Academy
Address: 31 Al. Malinov, Sofia
Tel. +359 888 55 55 555
Fax:
Web site: http://telerikacademy.com/
Manager: Martin Veshev (age: 25, tel. +359 2 981 981)

Моля те в бъдеще копирай кода си + outputa и го пейстни тук, ако е до 30-тина реда:

Ако кодът е по-дълъг, може да ползваш https://pastebin.com.

Здравейте ! Благодара за съвета! Постарах се да сложа всички разстояния, но резултата в judge системата продължава да е wrong answer… Предполагам е нещо дребно, но все пак още съм “зациклил” на тази задача. Ето го и кода, който излиза уж правилно във VSC:

let input = [`Telerik Academy`,
`31 Al. Malinov, Sofia`,
`+359 888 55 55 555`,
`http://telerikacademy.com/`,
`Martin`,
`Veshev`,
`25`,
`+359 2 981 981`]

let print = this.print || console.log;
let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

let companyName = gets();

let address = `Address:` + ` `  + gets();

let number =`Tel.`+ ` ` + gets();

let fax = `Fax:` + ` `;

let webSite =`Web site:` + ` ` + gets();

let manager = `Manager:` +  ` ` + (gets()) + ` ` + (gets())+ ` `+ `(` + `age:`+` ` + gets()+ `,` + ` ` +`tel.`+ ` ` + gets() + `)`;

let output = companyName + `\n` + address + `\n` + number + `\n` + fax+ `\n` + webSite + `\n` + manager;
print(output)

Пробвай да сравниш аутпута с примерния с този сайт:

В Judge няма нужда да слагаш:

let input = [`Telerik Academy`,
`31 Al. Malinov, Sofia`,
`+359 888 55 55 555`,
`http://telerikacademy.com/`,
`Martin`,
`Veshev`,
`25`,
`+359 2 981 981`]

let print = this.print || console.log;
let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

image

Тук прави ли ти впечатление какво липсва?

Oсвен това, в примерния инпут има един допълнителен ред:

image,

а в твоя дефиниран инпут този ред липсва. Judge системата не се вълнува от това как ти си си дефинирал инпута, но във VsCode ще виждаш лъжливи резултати.

1 Like