Print a deck of cards C#

Здравейте! Някакви насоки за тази задача? Имам трудност с буквите.

Print Deck of Cards

Description

Write a program that reads a card sign(as a string ) from the console and generates and prints all possible cards from a standard deck of 52 cards up to the card with the given sign(without the jokers). The cards should be printed using the classical notation (like 5 of spades, A of hearts, 9 of clubs; and K of diamonds).

 • The card faces should start from 2 to A ( 10 is 10).
 • Print each card face in its four possible suits: clubs , diamonds , hearts and spades .

Input

 • On the only line, you will receive the sign of the card to which, including, you should print the cards in the deck.

Output

 • The output should follow the format bellow(assume our input is 5 ):
2 of spades, 2 of clubs, 2 of hearts, 2 of diamonds
3 of spades, 3 of clubs, 3 of hearts, 3 of diamonds
...
5 of spades, 5 of clubs, 5 of hearts, 5 of diamonds

Constraints

 • The input character will always be a valid card sign.

Sample tests

Input Output
5 2 of spades, 2 of clubs, 2 of hearts, 2 of diamonds

3 of spades, 3 of clubs, 3 of hearts, 3 of diamonds

5 of spades, 5 of clubs, 5 of hearts, 5 of diamonds|

    string cards = Console.ReadLine();
    int x = int.Parse(cards);
    x = 14;

    char eleven = Convert.ToChar(74);
    char twelve = Convert.ToChar(75);
    char thirteen = Convert.ToChar(81);
    char fourteen = Convert.ToChar(65);

    for (int i = 2; i < 14; i++)
    {
      if (i < 11)
      {
        Console.WriteLine($"{i}" + " of clubs, " + $"{i}" + " of hearts, " + $"{i}" + " of diamonds, " + $"{i}" + " of spades ");
      }
      else if (i > 10 && i < 15)
      {
        if (i == 11)
        {

          Console.WriteLine($"{eleven}" + " of clubs, " + $"{eleven}" + " of hearts, " + $"{eleven}" + " of diamonds, " + $"{eleven}" + " of spades ");
        }
      }
      else if (i > 10 && i < 15)
      {
        if (i == 12)
        {

          Console.WriteLine($"{twelve}" + " of clubs, " + $"{twelve}" + " of hearts, " + $"{twelve}" + " of diamonds, " + $"{twelve}" + " of spades ");
        }
      }
    }

Тази задача е малко тегава, определено, но като цяло имаш добър подход.
Трябва обаче да обръщаш внимание на детайлите. Примерно да започнем с подредбата на боите.
Ти си ги написала clubs hearts diamonds spades , а те са spades clubs hearts diamonds.
Като за старт трябва да помислиш за случаи когато имаш J Q K A като инпут, защото ти
1-вото което правиш е да парс-неш инпут-а към int, което ще счупи кода.
2-ро никъде нямаш ограничител на foor loop-а , а трябва да се върти до определената “карта”.
3-то това което ползваш със $"{i}" е интересно , понеже е леко advanced , но не си разбрала как
точно работи :slight_smile: Когато ползваш $"" няма нужда да разделяш всичко със + , т.е.
$"{i} of spades, {i} of clubs, {i} of diamonds...." ;
И защо задаваш стойност на x ? , нали това е идеята да дойде от input-a ?

Както и да е, надявам се да помогнах, пробвай и кажи как върви :slight_smile:

P.S. разменила си ASCII кодовете на Q и K :slight_smile:
P.S.S на char променливите няма нужда да им даваш Convert.ToChar , а направо да им сложиш
char eleven = 'J';

Когато забиваш по този начин, бих те посъветвал да прочетеш условието още 1-2 пъти. Също така доста ми помагаше да си чета кода на глас.
Ако започнеш да си четеш кода на глас, със сигурност ще решиш поне 1-2 от проблемите от кода по горе :slight_smile: