Prime Triangle

Здравейте! Имам затруднение със задача Prime Triangle. В IJ ми изкарва триъгълника, в Judge - гърми. Съвсем я овъртях и не виждам къде я греша. Ако някой има идеи :slight_smile: Prime_triangle - Pastebin.com

проблема е в това че примерите с които тестваш кода си в IJ, са с малки числа и този ред е сработил на късмет : if(j>3 && j%2==0 ||j>8 && j%3==0 || j>8 && j%5==0 || j>8 && j%7==0 )

но при по големи числа не работи, защото 11,13,17…1001… също са прости числа.
логиката е друга.

2 Likes