Prime traingle wrong test cases


На втори test case ми дава вярно, на трети ми дава грешно. общ брой точки ми дава 10 . А аз пробвах с всякакви тест case-ве в visual studio и никога не ми завършвала поредицата с 0 .

let number = gets();
let numbers = [];
for (let index = 1; index <= Number(number); index++) {
if (index == 1 || index == 2 || index == 3 || index == 5 || (Number(index) % 2 != 0 && Number(index) % 3 != 0 && Number(index) % 5 != 0)) {
numbers.push(‘1’);
} else {
numbers.push(‘0’);
}
}

let NumbersSrings = [];
let sequence = ‘’;
for (let index = 0; index < numbers.length; index++) {
sequence += numbers[index];
if (numbers[index] == ‘1’) {
NumbersSrings.push(sequence);
}
}

for (let index = 0; index < NumbersSrings.length; index++) {
const element = NumbersSrings[index];
print(element);
}