Prime number


#1

Привет, Колеги,
от доста време се мъча как да намеря Prime number без функции, защото не сме ги учили. Някой има ли работещ код?

Благодаря предварително :slight_smile:


#2

Здравей, ето примерен код https://pastebin.com/jrh6nUwD
Логиката за намиране на просто число е следната първо проверяваш дали е по-голямо от 1, ако е по-голямо значи има вероятност то да е просто, а ако е по-малко или равно на 1 по дефниция то не е просто (простите числа са положителни цели числа по-големи от 1 които не се делят целочислено на други числа освен на себе си и на 1). В случай че е по-голямо от 1 въртиш цикъл от 2 до корен квадратен от самото число и проверяваш дали самото число се дели целочислено на някое от тези числа. Ако се дели то тогава не е просто и трябва да зададеш в резултата че не е просто и да прекъснеш цикъла, а ако излезнеш от фор цикъкъла без да си влязъл нито един път в проверката дали се дели целочислено то тогава резултата ще е че това число е просто (ако числото е било по-голямо от 1).
ППС не си казал на кой език, но ако е за c# мога да ти го разпиша и на него защото примера който съм дал е за js


#3

Благодаря ти!
На JS съм :slight_smile: