Prime Factors

preparation

#1

Може ли да ми обясните какво се иска в тази задача, че нещо не мога да я разбера


#2

Търси се как да представиш N като произведение от множители, които са прости числа, например: 12 = 2 * 2 * 3, 100 = 2 * 2 * 5 * 5