Въпрос относно задачата Prime Factors (Loops) C#

Здравейте! На последния тест ми се чупи и ми дава 80/100 не разбирам защо.

Prime Factors 13

Write a program that finds the prime factors of a given non-prime number. List the factors in ascending order.

  • 12 = 2 2 3
  • 100 = 2 2 5 * 5

Input

  • On the first line you will receive one number - N

Output

  • Output each prime factor on a newline.

Constraints

  • 4 <= N <= 1000
  • N is guaranteed to not be a prime

Здравей!

Задачата не минава всички тестове, понеже не покриваш всички възможни случаи. Последното число, за което проверяваш за възможен делител е 11, но наример 13, 17, 23 и др. също не могат да бъдат образувани от произведението на две числа. Съветът, който мога да ти дам е да замениш всички while цикли и да използваш for, чийто итератор ще ти служи за намиране на делителя.

Поздрави,
Даяна

1 Like

Благодаря! Мисля че излязох с доста по-интелигентно решение, което мина.

1 Like