PhoneBill Java

Привет,

Подобно на колегата от JS , кодът работи в IntelliJ, но ми дава wrong answer като го събмитна тук. Някой има ли идея защо?

public class PhoneBill {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  String input = scanner.nextLine();
  int messages = Integer.parseInt(input);
  input = scanner.nextLine();
  int minutes = Integer.parseInt(input);

  int additionalMessages = 0;
  if (messages > 20) {
    additionalMessages = messages - 20;
  }
  int additionalMinutes = 0;
  if(minutes > 60) {
    additionalMinutes = minutes - 60;
  }

  double additionalMessagesPrice = additionalMessages * 0.06;
  double additionalMinutesPrice = additionalMinutes * 0.10;
  double tax = (additionalMinutesPrice + additionalMessagesPrice) * 0.20;
  double total = 12 + additionalMessagesPrice + additionalMinutesPrice + tax;

  System.out.printf("%d additional messages for %.2f levas%n", additionalMessages, additionalMinutesPrice);
  System.out.printf("%d additional minutes for %.2f levas%n", additionalMinutes, additionalMinutesPrice);
  System.out.printf("%.2f additional taxes%n", tax);
  System.out.printf("%.2f total bill%n", total);

}

}

Здравей,
Забелязвам, че при принтирането на резултата не си използвал “additionalMessagesPrice”, вместо това си написал 2 пъти “additionalMinutesPrice”.


От там идва разминаването.

Хубав ден!

Да, получи се :slight_smile: Благодаря и хубав ден!

1 Like