Phone Bill

Здравейте,

Може ли малко помощ, дава ми 80/100 и не мога да разбера къде кода “гърми”!

Ето пейстбин:

Като подам 18 44 последния ред не го принтира както трябва

else if (totalMessages<=20 && totalMinutes<=60)
      {
        Console.WriteLine($"{0} additional messages for {0.00:F2} levas");
        Console.WriteLine($"{0} additional minutes for {0.00:F2} levas");
        Console.WriteLine($"{0.00:F2} additional taxes");
        Console.WriteLine($"{fee} total bill");

Ето на това “fee” мисля си изпуснал :F2

Благодаря, пропуснатото форматиране е бил проблема, задача вече да 100/100.

1 Like