Phone Bill

java

#1

Здравейте, в judge системата ми дава грешка на 4-ти и 5-ти тест, но не мога да открия къде греша.
https://pastebin.com/Le0Mx9ua


#2

Здравей :slight_smile:
Прегледай следните сценарии и си потърси сам грешката:
20
61
0 additional messages for 0.00 levas
1 additional minutes for 0.10 levas
0.02 additional taxes
0.12 total bill

25
25
5 additional messages for 0.30 levas
0 additional minutes for 0.00 levas
-0.64 additional taxes
8.16 total bill

Поздрави,
Диди


#3

Здравейте, съдията не ми приема програмката и не виждам защо?

using System;

public class Program
{
public static void Main()
{
decimal a=0.06M;
decimal b=0.1M;
decimal c=0.2M;
decimal d=12.00M;
uint messages = uint.Parse(Console.ReadLine());
uint minutes = uint.Parse(Console.ReadLine());
uint am=0,amin=0;
decimal AM,AMin,taxes,bill;
AM=0;
AMin=0;

	{	

if (messages>=0 && messages<=20)
{am=0;
AM = 0;}
else if (messages>20)
{am=messages-20;
AM=a*am;
}

if (minutes>=0 && minutes<=60)
{amin=0;
AMin = 0;}
else if (minutes>60)
{amin=minutes-60;
AMin=b*amin;

}
taxes=c*(AM+AMin);
bill = d+AM+AMin+taxes;
decimal tax = Math.Round(taxes,2);
decimal TB=Math.Round(bill,2);

Console.WriteLine("{0} additional messages for {1} levas",am,AM);
Console.WriteLine("{0} additional minutes for {1} levas",amin,AMin);
Console.WriteLine("{0} additional taxes",tax);
Console.WriteLine("{0} total bill",TB);}

}

}


#4

Здравей Bisser Bankov,

задачата ти е вярва, само при принтирането трябва да въведеш малки корекции:
При първия Console.WriteLine при placeholde {1} трябва да е {1:0.00} така ще форматираш да ти изписва числото във формата до втория десетичен знак (12.00) например.

Същото и за останалите:
Console.WriteLine("{0} additional messages for {1:0.00} levas", am, AM);
Console.WriteLine("{0} additional minutes for {1:0.00} levas", amin, AMin);
Console.WriteLine("{0:0.00} additional taxes", tax);
Console.WriteLine("{0:0.00} total bill", TB);


#5

Здравейте,

Реших задачата и не откривам пропуски в кода, но Judge-а ми дава WA на 4-тия тест. Когато проверя output-а в IntelliJ-а, не виждам какъв е проблемът.

Help :smiley:

Ето го кода: https://pastebin.com/GtpXMzHn


#6

Здравей Доника,

приложено ти изпращам ендо примерно решение, разгледай и ще откриеш къде грешиш.
https://pastebin.com/kTWqFPrN

Поздрави,
Мишо


#7

Здравей, Мишо,

Благодаря за насоката. Предполагам грешката ми произтича от факта, че в моя код не беше изрично посочено стойностите на подадения input да са по-големи или равни на нула.
Разделих If-а както в твоя вариант и всичко мина перфектно в Judge-а.