Проблем при Phone_Bill

Здравейте,
Може ли някой да ми обясни защо с моя код минавам успешно двата нулеви теста,а съдията ми дава 0 точки.

using System;

namespace Phone_Bill
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int totalAmountOfTextMessage = int.Parse(Console.ReadLine());
int totalAmountOfMinutes = int.Parse(Console.ReadLine());
int additionalMessage = totalAmountOfTextMessage - 20;
if (additionalMessage < 0)
{
additionalMessage = 0;
}
int additionalMinutes = totalAmountOfMinutes - 60;
if (additionalMinutes < 0)
{
additionalMinutes = 0;
}
double priceOfAdditionalMeesage = additionalMessage * 0.06;
double priceOfAdditionalMinutes = additionalMinutes * 0.10;
Console.WriteLine($"{additionalMessage} additional messages for {priceOfAdditionalMeesage:f2} levas");
Console.WriteLine($"{additionalMinutes} additional minutes for {priceOfAdditionalMinutes:f2} levas");
double additionalTaxes = (priceOfAdditionalMeesage + priceOfAdditionalMinutes)/ 5.00;
Console.WriteLine($"{additionalTaxes:f2} additional taxes");
double totalBill = 12.00 + priceOfAdditionalMeesage + priceOfAdditionalMinutes + additionalTaxes;
Console.WriteLine($"{totalBill:f2} total bill");
}
}
}

Здравей, това което си качил тук, е вярно, но това, което си събмитнал в системата - не. Там използваш закръгляне до 3 знака след десетичната запетая на този ред:

Console.WriteLine($"{additionalTaxes:f3} additional taxes");

Да,така е.
Мерси много.