Phone Bill problem

Здравейте, имам проблем при който когато използвам кодът си във VScode конзолата ми принтира правилният отговор, но когато копитрам кодът и следователно замествам console.log с print в judge състемата, получавам output само до втората линия? Линк към кодът: https://pastebin.com/RBGXRhRQ

Привет,
и аз получавам само 40 точки от Judge-системата за тази задачи, решена със C#.
Във VS изглежда всичко наред.
Благодарен съм за всякакви идеи, къде грешката :slight_smile: )

    int totalMessages = int.Parse(Console.ReadLine());
    int totalMinutes = int.Parse(Console.ReadLine());

    int additionalMessages = totalMessages-20;
    int additionalMinutes = totalMinutes-60;

      double additionalAmountsForMessages = 0.00;
      double additionalAmountsForMinutes = 0.00;

    if (additionalMessages > 0)
    {
      additionalAmountsForMessages = additionalMessages * 0.06;
      Console.WriteLine($"{additionalMessages} additional messages for {additionalAmountsForMessages:f2} levas");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine($"0 additional messages for 0 levas");
    }

    if (additionalMinutes > 0)
    {
      additionalAmountsForMinutes = additionalMinutes * 0.10;
      Console.WriteLine($"{additionalMinutes} additional minutes for {additionalAmountsForMinutes:f2} levas");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine($"0 additional minutes for 0 levas");
    }
    double additionalTax = (additionalAmountsForMessages + additionalAmountsForMinutes) * 0.20;
    double totalBill = 12.00 + additionalAmountsForMessages + additionalAmountsForMinutes + additionalTax;    
   
      Console.WriteLine($"{additionalTax:f2} additional taxes");
      Console.WriteLine($"{totalBill:f2} total bill");

здравей, на пръв поглед това трябва да се принтира както останалите - с 2 цифри след десетичната запетая.
0 additional messages for 0.00 levas
а също и
0 additional minutes for 0.00 levas

1 Like

При мен проблемът беше заради числата след десетичната запетая. И при теб изглежда е това.

1 Like

Точно това е бил проблемът - получих 100т. Благодаря Ти !
:slight_smile:

Да. Явно и при е било това. Благодаря Ти :slight_smile:

Имах същия проблем.

Phone bill: опитах следното решение и уж се получи…