Parse-ване


#1

Здравейте,

в задачата Calculate change (conditional statements) се опитах да “Parse”-на double към int, но не ми позволи / int x = Integer.parseInt(y)/. Това означава ли, че при “parse”-ване аргументът у трябва да е винаги String?


#2

Здравей :slight_smile:
Опитай по този начин:
int value = (int) 6.14;


#3

Всъщност така реших задачата int x = (int)y;, но по скоро въпросът ми беше генерален относно parse конструкцията. Дали аргумента у винаги трябва да е String?


#4

Здравей,

В случая parseInt е метод на класа Integer, който e имплементиран конкретно да приема String стойности и да връща Integer.

Поздрави и успех,
Надя