Odd and Even

preparation
tasks
loops

#1

Хей,

Чудя се защо задачата ми не работи (получавам 3/5 answers)

това е кодът:

import java.util.Scanner;

public class Odd_And_Even {
public static void main(String[] args) {

  Scanner Input = new Scanner (System.in);

  int n = Input.nextInt();
  int [] sequence = new int [n];

  for (int i = 0 ; i < n; i++ ) {
    sequence[i] = Input.nextInt(); }

  int sumeven = 1;
  int sumodd = 1;
  for (int ii = 0; ii<n; ii++ ){
    if (ii%2 ==0){
      sumeven *= sequence[ii];
    } }
    for (int iii = 0; iii<n; iii++ ){
      if (iii % 2 != 0){
        sumodd *= sequence[iii];
      } }
    if (sumeven == sumodd){
      System.out.println("yes "+ sumeven );
    }
    else System.out.println("no "+ sumodd + " " + sumeven);
  }}

#2

Ignore question, в Contest-a за Loops някой беше написал, че просто в условието е разменено мястото в no вариента ( трябва да е първо четни и после нечетни ^^) Размених ги и се получи