Проблем със задачата Odd and Even Product

Здравейте! Може ли някой да ми обясни как се получава product 6 след въведени нечетни 1, 1 и 3 и въведени четни 2 и 6? Става въпрос за примера в задачата. Дори ако въведените числа са невалидни (N will always be a valid integer number in the range [4, 50]) ODD_PRODUCT_VALUE ще е 0, но до колкото разбирам N се отнася за броя числа който да въведем.

Прочети условието на задачата хубаво. Дали става въпрос за самите числа дали са четни или нечетни или нещо друго.

1 Like

Now make sense. Благодаря !

1 Like

А как подходихте, в лист ли събрахте числата и след това с факториел или с фор лооп? Има ли някой решението на Python?

Може да се реши с array ,понеже знаеш колко числа ще са числата предварително. Не виждам смисъл от list или от factorial още повече(т.е. не виждам как може да се реши с факториал)

Ето моят код на задачата OddOrEvenProduct : OddOrEvenProduct - Pastebin.com
Получавам 90 т. Може ли да коментираме защо? Къде се губят 10 т. ?

пробвай да започнеш от 1 и карай до размера на масива , ако ти гръмне, размени odd и even
P.S. Е сега погледнах пак … не знам как ти дава и 90т честно казано.
1-во няма нужда от 2 обекта от тип scanner
2-ро инпута ти не трябва да е на 1 ред , а на N отделни реда
3-то ползваш printf , а този метод не оставя линия, добави System.out.println();

number_of_lines = int(input())
even = 1
odd = 1
for i in range(1, number_of_lines + 1):
  nums = int(input())

  if i % 2 == 0:
    even *= nums
  else:
    odd *= nums  

if even == odd:
  print(f'yes {even}')
else:
  print(f'no {odd} {even}')
1 Like