Odd and even number

preparation

#1

Здравейте, може ли да погледнете примерите, свързани със задачата за домашно от темата за Loops, защото според мен са грешни. Не може произведението на нечетни числа да е 16, а на четни 15.


#2

Здравейте,

под четни и нечетни се има предвид поредния номер, не стойността им.

:slight_smile: