Въпрос относно работа с objects

Здравейте,

Написах един код, по една от допълнителните задачи в Udacity:

let facebookProfile = {
  name: 'Nikolai Matev',
  friends: 300,
  messages: ['I`m drunk', 'Hate Vodka', 'Love Beer'],

  postMessage(message) {
    facebookProfile.messages.push(message);
  },
  deleteMessage(index) {
    facebookProfile.messages.splice(index, 1);
  },
  addFriend() {
    facebookProfile.friends += 1;
  },
  removeFriend() {
    facebookProfile.friends -= 1;
  }
};

След което от любопитство, реших да го разпиша малко:

facebookProfile.removeFriend();
console.log(facebookProfile.friends);
facebookProfile.postMessage('Whiskey is cool');
console.log(facebookProfile.messages);
facebookProfile.deleteMessage(0);
console.log(facebookProfile.messages);
facebookProfile.addFriend(5);
console.log(facebookProfile.friends);

Съответно върна почти очаквани резултати на проверките ми:
fbFriendsJS

Въпроса ми е, защо когато опитвам да увелича броя на facebookFriends facebookProfile.addFriend(5); независимо дали добавям 1 или 101, то крайния резултат не надвишава 300, който е и първоначалния?

Поздрави,

Привет,
При мен ги надвиши, не тестваш нещо коректно
facebookProfile.addFriend(5) - този метод не очаква аргументи ;(
https://pastebin.com/SmSavHpr

1 Like

Вярнооо, няма кой да гледа :slightly_smiling_face: Сега работи:

  addFriend(num) {
  facebookProfile.friends += num;
},