Домашни - коментари - .NET


#22

Благодаря. Мисля, че всички въпроси относно къде да си видим коментарите, как става оценяването и кога се появяват оценките, са отговорени.
Ако се появи нов въпрос, нека се отвори нова тема.