Задача Multiplication Sign

Здравейте,
Изпитвам затруднения с условието на една от домашните.
Write a program that shows the sign (+, - or 0) of the product of three real numbers, without calculating it. * Use a sequence of if operators.

Examples:
a b c result
5 2 2 +
-2 -2 1 +
-2 4 3 -
0 -2.5 4 0
-1 -0.5 -5.1 -

Не схващам какво се изисква от мен

Открих си грешката…
Обърках “the product of three real numbers” със събиране ,когато то е умножение.