Most Frequent

Здравейте отново! На тази задача получавам 0/100, а във VS Code изходът ми е като този от условието и не успявам да открия къде е проблемът.
Това е задачата:
Write a program that finds the most frequent number in an array of N elements.

Input

  • On the first line you will receive the number N
  • On the next N lines the numbers of the array will be given

Output

  • Print the most frequent number and how many time it is repeated
    • Output should be REPEATING_NUMBER (REPEATED_TIMES times)

Constraints

  • 1 <= N <= 1024
  • 0 <= each number in the array <= 10000
  • There will be only one most frequent number
    Sample tests
Input
13

4
1
1
4
2
3
4
4
1
2
4
9
3
Output
4 (5 times)
Това е решението ми:

Здравей,
Според мен не четеш правилно входа. Всичките числа не се четат наведнъж, а трябва да завъртиш цикъл до N и на всяка итерация да четеш конкретното число. Поне така разбирам аз условието. Ако дадеш линк, мога да тествам.

Поздрави,

https://learn.telerikacademy.com/mod/page/view.php?id=8822
Това е условието.

Здравей,

Да, от четенето на входа е. Прикачвам решение, което минава, когато четеш число на всяка итерация. https://pastebin.com/Tb30e2WL

Поздрави,

Благодаря!