Mock exam, Merging and Sq

Здравейте, за този код системата дава Wrong Answer и много Short circuit
let ar = [];
let ar1 = [];
let st1 = ‘’;
let st2 = ‘’;
let st = ‘’;
let stt = ‘’;
let N = +gets();
if (2 <= N && N <= 1000) {
for (let i = 1; i < input.length-1; i++) {
st1 = input[i]; st2 = input[i+1];
st = st1[1] + st2[0];
ar.push(st);
stt = st1[0] + (+st1[1] + +st2[0])%10 + st2[1];
ar1.push(stt);
}
st = ar.join(’ ‘);
stt = ar1.join(’ ');
} else { }
print(st);
print(stt);
Test case #1: Wrong Answer [0.01 s, 7.74 MB]
Your output (clipped)
46 94 66 38 31 36 21 43 16 88
409 636 423 613 843 192 634 171 37
Test case #2: Short circuit [N/A, N/A]
Къде бъркам?

В системата не съществува променлива input. В кода, в който тестваш - да, но там е за имитация на системата, така че не е коректно директно да я реферишаш. Единственият начин, по който можеш да четеш входни данни, е чрез gets().

Благодаря!!!