Mock Exam: Balanced numbers [JAVA]

Здравейте на всички,

Не разбирам защо JVM не ми дава да принтира outputa, при положение че то е извън while както и System.out.println();

Виждам че значението на ouptuta се променя когато е true, ама пише се че System.out.println(output); е unreachable statement.

защо? Нали са в един блок с outputa.

ето го кода ми:

Благодаря предварително!

Задачата:

Balanced Numbers

A balanced number is a 3 -digit number whose second digit is equal to the sum of the first and last digit.

Write a program which reads and sums balanced numbers. You should stop when an unbalanced number is given.

Input

Input data is read from the standard input

 • Numbers will be given
  • Each one will be on a separate line

Output

Print to the standard output

Constraints

 • No more than 1000 numbers will be given

Sample tests

Input

132
123

Output

 132

Input

275
693
110
742

Output

1078
import java.util.Scanner;

public class BalancedNumbers {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int sum = 0;
    while (true) {
      String number = scanner.nextLine();
      int n = Integer.parseInt(number);
      int first = n / 100;
      int second = (n % 100) / 10;
      int third = n % 10;

      if (first + third == second) {
        sum += n;
      } else {
        break;
      }
    }

    System.out.println(sum);
  }
}

Не чаткам много джава,но ненужно много си усложняваш кода с булеви.Просто инпута го пъхаш в цикъла,докато проверката е вярна цикъла се върти,ако числото не е балансирано спира и принтира сумата от балансирани числа до момента.

Ето решението със булева променлива във if проверката и цикъл do-while:

1 Like

Благодаря ви за помощта, колеги!

Btw, Vegomir, твоето решение с do-while използва най-малко memory, може би си го знаеш, но реших да го споделя все пак.

30.5 MB - решението с do-while.
30.8 MB - моето решение (след поправките).
30.9 MB - първото постнато решение (без булеви).