Mock Exam 3: Energy

Някой може ли да ме насочи къде е проблема с тази задача?

това е кодът, който използвах:

закоментиранта част е варианта който пробвах с double-и вместо int-ове.
първите 9 тест кейса са верни, от 10 до 13 ми връща invalid return

1 Like