Mock Exam 2 Merging and squashing JS preparation

Добър ден
моето решение на дадената задача е следното https://pastebin.com/vVU6QsfK във вижуал студио ми дава винаги верен резултат но в сайта на телерик имам само 1 верен тест

Здравей, в условието е посочено, че " 39 squashed with 57 produces 347 ( 9 + 5 = 14 , we use only the 4 )" тоест преди преди да направиш втората функция “squashing” трябва да провериш дали числото е > 9 , ако числото е == 10 ти ще вземеш само 0, ако числото е 15 ти ще вземеш 5. Само там ти намирам грешка, на тестовете останалата част работи, следкато числото е < от 10 и връща правилни резултати. Затова не ти минават останалите тестове. Това е моето решение : https://pastebin.com/FkXXxfQ8. Успех.