Mock Exam 1 : Prime Triangle / C#

Привет,

След дълги часове и мислене стигнах до това 100/100 решение, но ми се струва хаотично.

Дали има някакъв по-сбит и “умен” код?

Ето и моя:

using System.Collections.Generic;
using System;

namespace MockExam.Telerik
{
class Program
{
static void Main()
{
var N = int.Parse(Console.ReadLine());
int primeCounter = 0;

    int[] arr = new int[N];

    for (int i = 1; i <= N; i++)
    {
      bool isPrime = i > 0;
      for (int j = 2; j <= Math.Sqrt(i); j++)
      {
        if (i % j == 0)
        {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (isPrime)
      {
        primeCounter++;
        arr[i - 1] = 1;
      }
    }

    int targetPrimeOutput = 0;
    
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
      for (int j = 0; targetPrimeOutput <= i; j++)
      {
        if (arr[j] == 1)
        {
          targetPrimeOutput++;
        }
         Console.Write(arr[j]);
      }

      if (targetPrimeOutput == primeCounter)
      {
        break;
      }
      Console.WriteLine();
      targetPrimeOutput = 0;
    }
  }
}

}

Имаш опция да видиш всички решения на задачата от други хора,представена като таб отдясно.