Mock Exam 1 - 3. Balanced Numbers with JS

Привет колеги,
може ли някой да помогне :slightly_smiling_face:
Благодаря :slightly_smiling_face:

Не взимам правилно “input” или имам и други грешки. При мен в VSCode е ок, но в системата всичко е грешно:

let print = this.print || console.log;

let input = [gets()];

let arrInput = [];

for (let i = 0; i < input.length; i++) {

let current = input[i];

arrInput.push(current);

}

let sum = 0;

for (let digits of arrInput) {

let arrayDigits = digits.toString().split(' ');

for (let current of arrayDigits) {

  current.split('');

  let a = Number(current[0]);

  let b = Number(current[2]);

  let c = Number(current[1])

  let result = a + b;

  if (result === c) {

    result = a + b + c;

    sum += Number(digits);

  }
}

}

//console.log(sum);

print(sum);

Опитай така :

let input =['275', '693', '110', '742'];

let print = this.print || console.log;

let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

Странно, но при мен не се получава, може би нещо друго бъркам:

Прегледай по просто решение без масив balanced numbers - Pastebin.com , като цикъла е до 1000 заради условието * No more than 1000 numbers will be given.