Намиране на Min & Max


#1

Здравейте! Имам проблем с частта, в която трябва да намеря Min&Max.
Write a program that reads from the console a sequence of N real numbers and returns the minimal, the maximal number, the sum and the average of all numbers (displayed with 2 digits after the decimal point).
Може ли някой да ми помогне с решението?


#2

Здравей!
За намирането на минимум и максимум мога да ти предложа следното решение:
Нека min и max ги дефинираме като равни на 1вия елемент от масива, т.е.:
double min=arr[0];
double max=arr[0];
Обхождаме масива, но вместо от 0 - от 1. За мин проверката е, ако min>arr[i] да актуализираме стойността на мин. За макс е аналогично, но със знак max<arr[i] .
Надявам се да съм помогнала, ако все пак още нещо е неясно, питай смело тук или на лс ^^


#3

Благодаря!


#4

solution

Същият подход към задачата, това ти е имплементацията.


#5

Имаш и вградени методи които можеш да използваш от LINQ
пишеш горе using System.Linq;

и декларираш три променливи като директно им задаваш min, max и average
int[] numbers;
int min = numbers.min();
int max = numbers.max();
double average = numbers.Average();

*На горния код забравих да имплементирам и Average

Hint: Най-лесно cе закръгля до два знака след запетаята по този начин
C# - Console.WriteLine($"{minValue:F2}");
Java - System.out.println(String.format("%.2f", minValue));


#6

Благодаря!