Min Max Sum Average

Здравейте,

Боря се със задачата Min Max Sum Average от раздела за цикли. Всички тестове, които правя минават, но ми дава invalid return. Не мога да си открия сама проблема. Бихте ли ударили едно рамо?

Благодаря предварително!

Здрасти, проблемът идва от това, че третираш всички числа като цели, а сред тях може да има и такива с десетична запетая.

  • On each of the next N lines, you will receive a single real number.

Често срещана грешка е, но така се трупа опит - трябва да внимаваме дали ползваме int() или float() функциите.

1 Like

Впоследствие видяхме, че в условието има двусмислица и на едно място пише цели числа, а на друго - такива с десетична запетая. Вярното е с десетична запетая, вече е консистентно навсякъде.

1 Like

Много благодаря!