Min Max Sum Average - Java

Здравейте. След няколко различни подхода за решение последният, от които дава правилните отговори в iJ, но Judge системата отказва да ги приеме. Бих бил благодарен ако някой хвърли око на този код.
Задачате е - Min Max Sum Average.
Това е кодът: Min Max Sum Average - Pastebin.com

import java.util.Scanner;

public class Main {

public static void main(String[] args) {
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  // declare data

// initialize counters and accumulators
double sum = 0;
double max = -10000;
double min = 10000;

  double num = 0;

  for (int counter = 0; counter < 4; counter++) {
    num = scanner.nextInt();
    if (num > max) max = num;
    if (num < min) min = num;
    sum += num;


    }
  double avg = sum / 4;


    System.out.printf("min=%.2f%n", min);
    System.out.printf("max=%.2f%n", max);
    System.out.printf("sum=%.2f%n", sum);
    System.out.printf("avg=%.2f", avg);


  }
}

Веднага след постването на тази тема си открих грешката и тя е, че не съм разбрал условието правилно, а именно, че първата линия от input-a заявява колко линии ще бъдат сканирани след loop-а и тази първа линия не участва в изчислението на min, max, sum and avg.

Tози код се приема с резултат 100:

import java.util.Scanner;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

   String numbers = scanner.nextLine();

  int N = Integer.parseInt(numbers);

  double sum = 0;

  double max = -10000;

  double min = 10000;

  double num = 0;

  for (int counter = 0; counter < N; counter++) {

    num = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

    if (num > max) max = num;

    if (num < min) min = num;

    sum += num;

  }

  double avg = sum / N;

  System.out.printf("min=%.2f%n", min);

  System.out.printf("max=%.2f%n", max);

  System.out.printf("sum=%.2f%n", sum);

  System.out.printf("avg=%.2f", avg);

}

}

1 Like