Military Tanks

Здравейте на всички, видях че няма тема за тази задача от Mock Exam 4 - Military Tanks и реших да споделя моето решение, което е доста елементарно, първо пробвах да реша задачата с пресмятане на frequency на всеки от елементите, но не успях да изляза с решение по този начин, после изцяло смених подхода. Надявам се да е полезно :slightly_smiling_face:

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class MilitaryTanks {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String input = sc.next();
char[] arr = input.toCharArray();

  StringBuilder right = new StringBuilder();
  int r= 0;
  StringBuilder left = new StringBuilder();
  int l = 0;
  StringBuilder up = new StringBuilder();
  int u = 0;
  StringBuilder down = new StringBuilder();
  int d = 0;

  for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
    arr[i] = input.charAt(i);
    if (arr[i] == 'R') {
      right.append(arr[i]);
      r = right.length();
    } else if (arr[i] == 'L') {
      left.append(arr[i]);
      l = left.length();
    } else if (arr[i] == 'U') {
      up.append(arr[i]);
      u= up.length();
    }else if(arr[i] == 'D'){
      down.append(arr[i]);
      d=down.length();

    }
  }

  int positionX = r-l;
  int positionY = u-d;
  System.out.println("(" +positionX+ ", " + positionY + ")");
}

}

Scanner sc = new Scanner(System.in);
String input = sc.next();

  int x = 0;
  int y = 0;

  for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
    
    switch (input.charAt(i)) {
      case 'R' :
        x++;
        break;
      case 'U' :
        y++;
        break;
      case 'L' :
        x--;
        break;
      case 'D' :
        y--;
        break;
    }
  }
  System.out.println("(" + x + ", " + y + ")");
1 Like