Longest String

Здравейте , “зациклих” с решението на една задача, стигам до 75%
на Longest String и на последния тест кода ми се чупи.Как ли не го завъртам и все там се чупи. За съжаление нито Input-a нито output-a се вижда на теста,за да мога да се ориентирам. Test case #6: Wrong Answer [0.03 s, 13.8 MB]
ето и кода който вкарвам
using System;

namespace ConsoleApp17
{
internal class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string str;
//int i;

    int l;


    string end;
    end = "END";


    int max = -100;
    string maxstring = null;
    for (int i = 1; i <= 50; i++)

    {

      str = Console.ReadLine();
      l = str.Length;

      if (l >= max)
      {
        max = l;
        maxstring = str;

      }
      if (str == end )
      {
        if (i <= 2)
        {
          break;
          
          

        }
        Console.WriteLine(maxstring);
        break;
      }
     
    }
  }
}

}

if (l >= max) && str != 'end'

Защото последния кейс е стринг и веднага END след това и ти принти END само а трябва стринга.

Измести if ( str == end) проверката да е в началото , може и без това if(i <= 2 ) , измести принт стейтмънта след for loop-a и си готов

Благодаря отново, всичко тръгна веднага това if(i <= 2 ) го сложих защото го има в условието и се чудех дали от там не е проблема. И без него работи :slight_smile:

1 Like