Long Sequence

Здравейте,

на тази задача от подготовката за изпита на 18.06.2020 .NET

изпращам решение за C# и ми дава грешка, може ли някой да помогне , къде греша ?

Условие:

Long Sequence

Write a program that prints the first 1000 members of the sequence: 2, -3, 4, -5, 6, -7, …

 • You might need to learn how to use loops in Java (search in Internet).

Input

 • There is no input for this task.

Output

 • Output the first 1000 members of the sequence, each on a separate line.

Решение:

using System;

namespace Mountain_Run
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

    for (int i = 2; i <= 1000; i++)
    {
      if (i%2==0)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(i*-1);
      }

    }

    
  }
}

}

Не виждам някаква грешка, виж дали случайно не submit-ваш на друг език вместо C# =)

аз също, но ми дава 0 точки, за това и питам във форума, на C# Събмитвам!
Следващите задачи по същия начин.

Каква грешка ти дава точно или просто пише wrong answer?

Test case #1: Wrong Answer [0.03 s, 13.8 MB]

Your output (clipped)

2
-3
4
-5
6
-7
8
-9
10
-11
12
-13
14
-15
16
-17
18
-19
20
-21
22

Здрасти,

В условието на задачата пише, че трябва да се принтират първите 1000 числа от поредицата. Ако не се принтира 1, помисли дали принтираш 1000 числа или нещо ти липсва в условието.

1 Like

<1002 стана, благодаря ти!

1 Like