Koнвертора не ми дава 100 точки

Здравейте,
Може ли някой да ми каже защо не мога да взема 100/100 точки.
Ето го и кода ми:
using System;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
double m1 = 1.6 * m;
double literPro100Km = Math.Round(454/m1);
Console.WriteLine($"{literPro100Km} litres per 100 km");
}
}
}

Проблемът е в закръглянето, което Math.round прави. В резултата се иска да се игнорират цифрите след запетаята, а round закръгля до най-близкото цяло.
Можеш да решиш проблема с кастване на този double в int
int literPro100Km = (int)(454/m1);

A kak би коментирал тази част от условието на задачата?
After the calculation, round the result down to the neareast whole number.

Вярно, аз гледах как съм я решил с JS и затова предложих превръщането в int. Значи просто трябва да използваш Math.Floor, което прави точно това закръгляне до долната граница.

По твоят начин също става,но в условието изрично е казано след изчисленията резултата да се закръгли до най-близкото цяло число.