Kакво очакват като инпут задачите за подготовка?

Kакво очакват като инпут задачите за подготовка?
0

https://imgur.com/a/Xd7h102

Как мога да взема инпут от системата ?
А) Как го взимаме като не знаем колко голям е ?
Б) Има ли задачи където ние да го въведем ?
С) Ако е някаквъв обект с повече от едно пропрътита ? {johh,12 Match,1994}

Здравейте,

порових се, но не намира никъде описанието, което имаше.
Като цяло в задачите ще е описано какви са входящите данни и по вида им може да се ориентирате дали са на 1 ред, на няколко последователни реда и т.н.
Най-добрата практика е да приемате че данните са по дефолт във формат стринг.

gets() функцията чете ред по ред от input арея, за това като присвоите нещо = gets(), това ще е съдържанието на първия ред, и така със всеки следващ.

Като цяло няма да иам обекти, входящите данни са или числа/букви на един ред, разделени с някакъв сепаратор (space, comma) или са на няколко последователни реда.
Някои задачи гласят нещо като:

Input

  • On the first line you will receive one number - N - the count of numbers to follow.
  • On the next N lines you will receive the sequence of numbers, each on a new line.

В такъв случай аз си пускам цикъл от 1 до N, като във всяка итерация присвоявам gets() (или push-вам в масив).

Дано съм бил полезен,

Хубава вечер!

няколко сорс код примера ще помогнат повече, ако задачите имаха директно решенията, вместо Other submissions will be available once you score maximum points, нямаше въобще да ми се налага да отварям тема.

let input = [

    ‘8’,

    ‘28 6 21 6 -7856 73 73 -56’,

    ‘73’

];

======================

let a  = +gets();

let arr = gets().split(’ ').map(Number);

let b = +gets();

Нямам предвид инпут като масив … Искам готови решения за да разбера какво иска системата.

Не съм сигурен дали има как да се разбере какви тестове за заложени…
Грешките, които съм си откривал обикновено са около минималната и максимална граница, кейсове с 0 или отрицателно число.

Успех!

Остава само да разбера как ще взема дължината на масива през гетс или през арр?