Защо Judge не приема код, който работи във VS

preparation
exam

#1

Здравейте!
Опитвам се да разбера ако един код работи във Visual Studio с допълнителните настройки от About-Usage->JavaScript, и дава верен резултат, защо Judge го дава грешен?
Пример:
const getGets = (arr) => {
let index = 0;

return () => {
    const toReturn = arr[index];
    index += 1;
    return toReturn;
};

};
// this is the test
const test = [
‘5’,
‘1 3’,
‘123 -3’,
‘4 -150’,
];

const gets = this.gets || getGets(test);
const print = this.print || console.log;
let deposit = gets();
let deposit1 = deposit * 1.05;
let deposit2 = deposit1 * 1.05;
let deposit3 = deposit2 * 1.05;
print(deposit1);
print(deposit2);
print(deposit3);
(задача Interest от Problems)

Благодаря!


#2

Здравей.
Тази програма не принтира това, което се очаква от нея.
Judge при вход 1000 очаква изход
1050.00
1102.50
1157.63
Ти принтираш
1050
1102.5
1157.625
Използвай този метод, за да връщаш точно две цифри след точката.


#3

Благодаря, работи! :slight_smile: