Добавете си Judge snippet

makes-life-easier

#1

Здравейте,

Java Script

бих желал да споделя с вас лесен начин да добавяте кода, нужен за тестване локално на задачи от judge.
Меню File\Preference\User snippets\New global snippets file, слагате някакво име, Enter.
Като се отвори файла слагате този код: https://pastebin.com/7qXCHCiY. Save.
Вече на празен файл като напишете “judge”(Intellisense работи)+Enter ще си имате нужния код :slight_smile:

Happy coding!