Здравейте, някой може ли да ми каже защо judge не ми приема решението на задача Crooked Digits на php, благодаря предварително!

<?php function sumArr($arr) { $num = array_sum($arr); if($num > 9) { return str_split($num); } return $num; } $n = (str_replace('.', '', $argv[1])); do{ $a = sumArr(str_split($n)); if(is_array($a)){ $n = implode('', $a); } } while(is_array($a)); echo $a; ?>