Огледални Кодове JS Tasks

Здравейте,
Имам проблем с output-a на задачата Огледални Кодове от JS tasks.
Условието:

Огледални Кодове

Слончето Лони пак забрави PIN-кода на телефона си. И тъй като това му се случва често, то си записало упътваща информация на лист. На листа са записани две трицифрени числа. Огледалното на едното от тях е PIN-кода на телефона. Слончето помни, че това е по-голямото от двете огледални числа. Напишете програма pincode , която по двете числа, записани на листа, определят PIN-кода на телефона на Лони.

Вход

На първия ред от стандартния вход се въвеждат две цели трицифрени числа a и b – числата, които Слончето Лони е записало на листа.

Изход

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе намерения PIN-код – по-голямото от огледалните на двете числа.

Примерни тестове

Вход

234 145

Изход

541

Вход

100 200

Изход

2

Вход

202 202	202

Изход

202

Вход

210 211

Изход

112

Mоже ли някой да ми обясни, защо output-a ми в judje показва NaN след като решението в IDE-то ми изкарва правилния output(по-голямото oгледално число)?
Ето и решението ми:

const reverseNum = num => {
  return +num.toString()
    .split("")
    .reverse()
    .join("")
}

const num1 = reverseNum(gets());
const num2 = reverseNum(gets());

print(Math.max(num1, num2));

Здравей,
за съжаление не намирам задачата в learn системата. Math.max(), за да връща NaN едната стойност от двете числа е string, undefined или NaN. Според мен взимаш входа по грешен начин. Направи една проверка и ако не бива, пусни тук условието за входа и очаквания изход.
Поздрави,

Постнах условието

Здравей,
както предполагах, не взимаш правилно входните данни - двете числа са в един string разделени с интервал. Функцията ти работи, само toString() метода е излишен понеже ако взимаш входните данни с gets(), те са си стринг. Прилагам едно решение, което не е оптимално, но съветът ми е да се опиташ първо сам да я довършиш. Реш: https://pastebin.com/HcPq0m1Y

Мерси много, аз нещо се бях объркал и тествах всеки инпут с масив от стрингове и се чудя, що при мен си работи а в judje не хаха

1 Like