JS Fundamentals Course - missing files

Здравейте, в секциите Data Types and Variables, Conditional Statements, Loops, Arrays файловете с code examples липсват от One Drive. Може ли да ги качите отново или да ги копирате тук? Благодаря :slight_smile:

1 Like

Arrays code example links:
01.days-of-week DaysOfWeek - Pastebin.com
02.reverse reverse - Pastebin.com
03.reverse-with-push reverse-with-push - Pastebin.com
04.print-array array - Pastebin.com
05.symmetry-check symmetry-array - Pastebin.com
06.sum-and-product sumandproduct - Pastebin.com
07.move-elements-to-another-array moveElements - Pastebin.com
08.string to array stringToArray - Pastebin.com
Утре ще продължа ,че заби Pastebin.
Happy coding!!!

1 Like

Conditionlals examples:
01.logical-operators logicalOperations - Pastebin.com
02.if-else statement if-else - Pastebin.com
03.odd-even odd-even - Pastebin.com
04.multiple if else multiple if - Pastebin.com
05.nested if nested if - Pastebin.com
06.switch switch clause - Pastebin.com
07.switch fall through switchfallthrough - Pastebin.com

1 Like

Следва съобщението за грешка с причината, поради която писмото
не е доставено.

<[bilyana.mancheva1991@gmail.com](javascript: internSendMess(‘bilyana.mancheva1991@gmail.com’))>: host
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.202.26] said: 552-5.7.0 This message was
blocked because its content presents a potential 552-5.7.0 security issue.
Please visit 552-5.7.0 File types blocked in Gmail - Gmail Help
to review our 552 5.7.0 message content and attachment content guidelines.
s10-20020a056638258a00b0035a65034568si13658555jat.43 - gsmtp (in reply to
end of DATA command)
Оптитвам се да изпратя от gmail системата ми блокира съобщенията . Ето линк в гугъл драйв https://onedrive.live.com/?id=106486E7FFA4A30!1098&cid=0106486E7FFA4A30

1 Like

Работи, извинявам се. Ровил съм в грешната категория Shared files