Jdk 11

Is it obligatory for us to use JDK 11? (I have already installed JDK 18. Can I use it instead of JDK 11?)

Здравей,
препоръчително е да използваш версия 11, да - това е версията, която всички в курса ще използват.
А в последствие, когато правиш групов проект, ако си на различна версия от съотборниците си, може да възникнат грешки в кода.

3 Likes