JavaScript Prep: OddAndEvenProduct

preparation
tasks
materials

#1

Здравейте,

Става въпрос за тази задача: https://judge.telerikacademy.com/problem/00310oddevenprod

Може да бъркам, но мисля че първият нулев тест е сгрешен. Стойностите са 2 1 1 6 3 --> четните са 2 и 6, нечетните 1 1 3. Product-ът на четните е 12, на нечетните 3. Не разбирам защо е написано “yes 6” като отговор. Може и аз нещо да не съм видял, но вторият нулев си ми минава както е описано. Някакви идеи?


#2

Привет, според условието:

Elements are counted from 1 to N , so the first element is odd, the second is even, etc.

тоест четни и нечетни се отнася към позицията им в поредицата от числа --> сравняваме 2 * 1 * 3 и 1 * 6