JavaScript Prep: FindLargestThreeValues

tasks
materials
preparation

#1

Здравейте колеги, някаква идея какъв аутпут очаква последния тест от задачата, защото не ми минава. Пробвах да сетвам на нули след цикъла, но явно не е това. https://judge.telerikacademy.com/problem/00312findthreemax --> линк към задачата
https://pastebin.com/VN6rqLfn --> линк към кода ми


#2

Много хубаво и просто решение, но хвърли един поглед на условието и виж в какъв range са числата. Ако го спазваш, решението ще мине. Иначе предполагам че последния output e 0


#3

Благодаря! Обаче мисля, че решението ми покрива целия range, не съм сигурен какво имаш предвид


#4

Имам предвид, че range e от -500 до 500. При 0 ти очаква трите числа да са -500, а те не са.
Така трябва да ти изглежда декларацията!

let largest = -500;
let secondLargest = -500;
let thirdLargest = -500;

#5

Едно нещо, с което трябва да се внимава и виждам често:

Number.MIN_VALUE не връща най-голямата отрицателна стойност, а най-малкото положително число (с много нули след десетичната запетая), което може да бъде записано.

При търсене на най-малки / най-големи стойности сред някакви числа е най-добре да се ползват Inifinity и -Infinity.

Пробвай да смениш Number.MIN_VALUE с -Infinity и виж как ще ти се държи кодът.